Utvikling av nytt boligområde med innspill til reguleringsbestemmelser, Dragerskogen BG2, Raufoss
Oppdragsgiver: Vestre Toten kommune
Tomteareal: 17,6 daa / Status: Skisseprosjekt 2014

Tags (Seperate Multiple Tags With A Comma):

Tilbake

Forsiden / Plan / Drageskogen