Forskningspark HIL
Oppdragsgiver: SIVA Eiendom Holding AS
Areal: 11 300 m2 BRA / Status: Skisseprosjekt 2013

Tags (Seperate Multiple Tags With A Comma):

Tilbake

Forsiden / Plan / Forskningspark