Solhøgda boligområde, Lillehammer
Oppdragsgiver: Veidekke Eiendom AS
Tomteareal: 17,3 daa / Status: Skisseprosjekt og reguleringsplan 2013

Tags (Seperate Multiple Tags With A Comma):

Tilbake

Forsiden / Plan / Solhøgda